Skip to main content

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu dwóch bądź większej ilości nowych działek ewidencyjnych z działki pierwotnej. Inaczej mówiąc z określonej powierzchni gruntu dokonujemy wyodrębnienia/wydzielenia kilku mniejszych części.

W wyniku podziału nieruchomości powstają nowe działki ewidencyjne które posiadają indywidualne numery oraz powierzchnie. Każda z nowo wydzielanych działek powinna posiadać bezpośredni albo pośredni (droga wewnętrzna, służebność gruntowa) dostęp do drogi publicznej.

W geodezji wyróżniamy pięć rodzajów podziałów:

  1. Podział geodezyjny – polega na fizycznym wyodrębnieniu dwóch lub większej ilości działek ewidencyjnych z działki pierwotnej, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela (lub użytkownika wieczystego).
  2. Podział ewidencyjny – polega na wprowadzeniu zmian do ewidencji gruntów i budynków przez Starostę na podstawie np. prawomocnej decyzji administracyjnej.
  3. Podział prawny – polega na przeniesieniu przez dotychczasowego właściciela (sprzedającego) prawa własności wydzielonej wcześniej w podziale geodezyjnym (ewidencyjnym) działki gruntu na inną osobę (kupującego).
  4. Podział wieczystoksięgowy – polega na odłączeniu z istniejącej księgi wieczystej wyodrębnionych ewidencyjnie działek gruntu i założenie dla tych działek nowych ksiąg wieczystych.
  5. Podział quad usum (do korzystania) – polega na wyodrębnieniu dla każdego ze współwłaścicieli określonej części nieruchomości, która będzie przeznaczona tylko do jego użytku. Jest to podział do korzystania z określonej części danej nieruchomości, bez konieczności dokonywania podziału geodezyjnego.

Chcąc realizować podział nieruchomości (mapa z projektem podziału nieruchomości), należy w pierwszej kolejności określić jego cel. To właśnie cel podziału będzie determinował m. in. ilość nowych działek ewidencyjnych, ich powierzchnię, konfigurację (szerokość, długość) czy parametry dróg wewnętrznych.

Inaczej będziemy projektować podział nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną, a inaczej pod zabudowę bliźniaczą, szeregową czy wielorodzinną. Jeżeli celem podziału będzie zniesienie współwłasności to koncepcja podziału będzie musiała być zaakceptowana przez wszystkich współwłaścicieli i zgodna z przepisami prawa. W przypadku zasiedzenia nieruchomości (mapa do zasiedzenia) dany podmiot będzie musiał udowodnić, że nabył prawa do określonej części gruntu wskutek upływu czasu.

Jeżeli chcesz podzielić swoją nieruchomość i uzyskać poradę od doświadczonego specjalisty, skontaktuj się z Nami:

  • Określimy możliwości i sposób podziału Twojej nieruchomości,
  • Przedstawimy wszystkie etapy realizacji podziału nieruchomości,
  • Zajmiemy się całą procedurą oraz dokumentacją techniczną.