Oferta

Poniżej prezentujemy wykaz świadczonych przez nas usług. Jeżeli jakiejś usługi Państwo nie znaleźli w naszej ofercie, nie oznacza, że jej dla Państwa nie zrealizujemy.

1. Usługi geodezyjno-kartograficzne:

 • Mapy do celów projektowych w formie analogowej i numerycznej (pod budowę obiektów budowalnych, sieci, przyłączy, itp.)
 • Tyczenia, prace realizacyjne (tyczenia obiektów budowalnych, obiektów liniowych, sieci, przyłączy, itp.)
 • Inwentaryzacje powykonawcze (obiektów budowalnych, sieci, przyłączy, itp.)
 • Podziały nieruchomości (zurbanizowanych, rolnych/leśnych)
 • Połączenia działek ewidencyjnych
 • Rozgraniczenia nieruchomości (ustalenie granic nieruchomości)
 • Wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (mapy z projektem podziału nieruchomości, mapy do ustalenia służebności gruntowych, inne opracowania geodezyjne do celów prawnych, itp.)
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Sporządzanie wykazów synchronizacyjnych
 • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (licencja PFRN 27020)

3. Sprzedaż projektów typowych domków jednorodzinnych i gospodarczych (Murator, Archeton, MTM Style, Archipelag, itp.)

4. Przygotowanie dokumentacji do decyzji o warunkach zabudowy i decyzji pozwolenia na budowę

5. Sprzedaż i naprawa sprzętu geodezyjno-budowlanego

Wykonujemy pełen zakres usług geodezyjno-kartograficznych

dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także firm projektowych i wykonawczych. W celu sprawnego wykonania zleconych nam prac, wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz specjalistyczne oprogramowania inżynierskie. Oferujemy doradztwo w zakresie szeroko rozumianej geodezji oraz gospodarki nieruchomościami (pośrednictwa w obrocie nieruchomościami).

Chcesz zlecić prace geodezyjne?

Szukasz profesjonalnego doradztwa w zakresie obrotu nieruchomościami?
Potrzebujesz pomocy w zakresie przygotowania dokumentacji pod budowę?
Skontaktuj się z nami: