Skip to main content

Wytyczne i zasady  związane z podziałami nieruchomości zawarte są głównie w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wynika z niej, że podziały można wykonywać gdy są zgodne z:

  • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a w przypadku jego braku,
  • decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

I właśnie  podział zgodny z tzw. WZ-tką omówimy w tym wpisie.

Pewnie wielu z Was zastanawia się czym właściwie są te warunki zabudowy. Mówiąc najprościej, jest to dokument (w formie decyzji), który określa sposób zagospodarowania Naszej działki (np. czy będziemy mogli wybudować na niej dom jednorodzinny, a jeśli tak, zawiera szczegółowe kryteria dotyczące m.in. dopuszczalnej wysokość budynku, geometrii dachu, czy kąta jego nachylenia).

A co z podziałem nieruchomości?

We wniosku o  WZ-tkę dopuszczalne jest wskazanie przybliżonych parametrów nowoprojektowanej działki ewidencyjnej (przybliżona powierzchnia i kształt), na której chcemy zrealizować zamierzenie budowlane. Należy jednak pamiętać, że sama WZ-ka nie dokonuje podziału nieruchomości a jedynie wskazuje jego przybliżony przebieg. Dalszymi krokami w kierunku podziału jest opisany wcześniej wstępny projekt podziału (sporządzony zgodnie z wydaną przez właściwy organ czyli wójta/burmistrza/prezydenta miasta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Podsumowując: w pierwszej kolejności podziału dokonujemy zgodnie Z MPZP, a dopiero w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która winna zawierać parametry nowoprojektowanych działek ewidencyjnych. Po czynnościach geodezyjnych oraz wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, zostaje ona „skonsumowana” na potrzeby tego podziału, a na nowopowstałe działki o nowych numerach ewidencyjnych należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami o nową decyzję o warunkach zabudowy, by otrzymać parametry wymarzonego domu.